Úvod

Tyto stránky vznikly po asi 10 letech podrobného studia osoby Josifa V. Stalina. Teprve po této době se propojily znalosti o společnosti, kterou Stalin zřídil a dlouhé roky vedl, se znalostmi o fungování společenství živočichů i lidí. Velmi překvapivě vyšlo najevo, že Lenin a Stalin při budování sovětské společnosti odvrhli liberalizmus a začali stavět na předkapitalistických společenských formách, na formách, které jsou tou nejpřirozenější a nejrozumnější podobou organizace společnosti. My dnes máme problém v tom, že naše současné chápání lidských dějin a společnosti je postaveno na nesprávných předpokladech. Příčinou je skutečnost, že naše školské vzdělání je čistě liberální a tedy vůbec nechápe neliberální podstatu společnosti.

Tyto stránky si dávají za cíl provádět studium a osvětu světonázoru založeném na přirozené organizaci společnosti. Jeho koncept je zcela v rozporu s liberální filozofií - která dnes (bohužel) našemu světu vládne.

Klasické (školské) představy o vývoji lidské společnosti znají prvobytné pospolnou společnost, otrokářství, feudalizmus, kapitalizmus, dříve i socializmus a komunizmus. Jenomže toto vše je zcela zcestné. V zásadě existují pouze dvě společenská zřízení:

Jak si potom stojí ono otrokářství, či feudalizmus? To je zajímavá otázka. V zásadě lze říci, že například raně feudální společnost (v Evropě do renezance) byla fakticky společností pospolnou, zatímco pozdně feudální společnost (po renezanci) již byla společností kapitalistickou. To ale znamená, že vůbec nemůžeme porovnávat například dobu přemyslovskou a habsburskou.

Ostatně si stačí připomenout, jak zle jsou v Čechách Habsburkové ve srovnání s Přemyslovci hodnoceni. Sice konkrétně v bělohorské době představovali ve srovnání se ‘zimním králem‘ to lepší řešení a proto se prosadili, ale nástup jejich dynastie je doprovázen rozkladem mravního kodexu. Tato doba je sice dobou jakoby intelektuálního rozkvětu, ale v důsledku rozpadu tradiční organizace společnosti je tato doba dobou zla a úpadku.

Základní literatura

Sagan C., Druyan A.: Stíny zapomenutých předků; Eminent, 1998, ISBN 80-85876-91-4
Кара-Мурза С. Г.: Советская цивилизация (том I, том II); Алгоритм, 2001; viz web autora

diskuze


Menu

Zápisky
Úvod
Aktuality
Pospolné zřízení
Kapitalistické zřízení
Bůh synergie
Články
Knihy
Odkazy
Kontakt