Obsah

zpět

08.03.2017

Předmluva 9

Stíny zapomenutých předků 11

Ruská zvláštnost 13

Ruské podnebí 13

Vydržené zlo 14

Zákonitosti 15

Vojenská doktrína 17

Ruská duše 18

Předrevoluční Rusko 19

Poměščici 19

Rolníci 19

Kulaci 20

Dělníci 21

Ruské nevolnictví 22

Zrušení nevolnictví 25

Vzepětí teroru 28

Daně v Rusku 30

Odlesky staré společnosti 31

Ruské revoluce 33

Vstanou noví bojovníci 33

Vytoužená válka 35

Rok 1905 38

Mezi revolucemi 42

Rusové za hranicemi říše 47

Prvnísvětová válka 50

Rok 1917 51

Československé vojsko na Rusi 65

Česká družina 65

Bitva u Zborova 66

Běločeši 66

Velká loupež 68

Kolčak 69

Leska bída ‚Sibiřské anabáze‘ 70

Zlato… 73

Závěrečný pohled 74

Za hranicemi lidských možností 77

Na počest Vítězného Října! 79

Vzpoura snobů 80

Brestlitevský mír 87

Jedenapůltá světová 90

Válečný komunizmus 94

Revoluční teror – kdo je vinen? 95

Utváření sovětského zřízení 99

Světlo na konci tunelu 102

Vznešená rodina 104

Výměna stráží 106

Stalinova noční můra 110

Tajné stezky zlata 112

Daně a finance v dobách revolučních a sovětských 114

Zázraky ihned, nemožné na počkání 119

Na rozcestí 119

Budování socializmu 121

Kolektivizace 122

Hladomor 139

Rozkulačování 150

Výstavba průmyslu, aneb pětiletky 154

Účet 157

Každému, co jeho jest 164

A další překvapení na závěr 165

Cesta na vrchol 169

Inventura 169

Otevřené účty 170

Rubikon překročen 175

Souboj šelem 176

Únorové plénum 177

Krvavé odlesky zlata 202

Velká čistka 203

Po zlé noci přichází krásný den 209

Když to nejde dveřmi, zkusíme to oknem 213

‚Nevinné‘ oběti stalinizmu 214

Pyramidion moci 217

Širší souvislosti nové války 221

A my jsme je milovali 221

Spojenec za všechny peníze 223

Mezihra 236

Masakr v Kozích Horách 237

Hitlerova tajná zbraň 263

Drtivé vítězství začalo strašlivou porážkou 263

Sovětské tajné zbraně 266

Vojenské vztahy Československa a SSSR 272

Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš 273

Zhodnocení 277

Jak umírá bůh 279

Nesmrtelný Stalin 279

Vítězstvím k porážce 282

Ministerstvo světových financí 287

Podivné dusno 293

Leningradský případ 295

Pád 298

Stalinův carevič 310

Tajemný řád Stalinových rytířů 310

Sbohem a šáteček 315

Chvilka poezie 315

Perličky ze Stalinova života 317

Židovská otázka 320

Oběti ‚sovětského teroru‘ 322

Jedová chýše pomluv 334

Kukátko do jiného světa 337

Trockij a bankéři 338

Teorie stalinizmu 340

Odkaz Ivana IV. 347

Role Stalina v ruských a světových dějinách 347

Úvahy o společenském zřízení 355

Přílohy 365

Životopisy 365

Ruský lid 395

Stručné dějiny Ruska 397

Politická uskupení 408

Politická duha občanské války a intervence 411

Slovníček 411

Místopis 421

Literatura 422

Populační vývoj Ruska a SSSR a odhady počtu obětí doby 424

Obsah, 08.03.2017


Anotace, 08.03.2017


Předmluva, 01.05.2019


Stíny zapomenutých předků, 01.05.2019


Ruská zvláštnost, 01.05.2019


Předrevoluční Rusko 1 - ruská společnost, 01.05.2019


Předrevoluční Rusko 2 - zrušení nevolnictví, 01.05.2019


Ruské revoluce 1 - rok1905, 02.05.2019


Ruské revoluce 2 - mezi revolucemi, 02.05.2019


Ruské revoluce 3 - rok 1917, 02.05.2019


Československé vojsko na Rusi, 02.05.2019


Za hranicemi lidských možností 1 - převzetí moci, 02.05.2019


Za hranicemi lidských možností 2 - mír a vojna, 02.05.2019


Alexandr Buškov: Rudý car, 12.03.2017


Za hranicemi lidských možností 3 - teror, 02.05.2019


15. březen – ‚pozapomenuté‘ výročí, 14.03.2017


Za hranicemi lidských možností 4 - vznešená rodina, moc a zlato, 02.05.2019


Zázraky ihned, nemožné na počkání 1, 02.05.2019


Proti všem, 20.03.2017


Nekrolog za lidožroutem, 21.03.2017


Zázraky ihned, nemožné na počkání 2 - Kolektivizace, 02.05.2019


Zázraky ihned, nemožné na počkání 3 - Hladomor, 02.05.2019


Zázraky ihned, nemožné na počkání 4 - Rozkulačování, 02.05.2019


Zázraky ihned, nemožné na počkání 5 - Industrializace, aneb pětiletky, 02.05.2019


Zázraky ihned, nemožné na počkání 6 - Závěr, 02.05.2019


Hájek František: Katyňské důkazy, 29.04.2019


Cesta na vrchol 1 - Otevřené účty, 02.05.2019


Korunové dluhopisy, 03.05.2017


Cesta na vrchol 2 - Únorové plénum 1, 01.05.2019


Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra, 13.03.2018

Autor: Пушинка, viz politikus.ru/articles/90534-pochemu-zapad-obrechen-mnenie-inzhenera.html

Autor článku klade otázku o úrovni technického vzdělávání na Západě, a to zejména v USA. Proč jsou v USA inženýři cizinci, zatímco dělníci jsou Američané? Ne se všemi závěry lze souhlasit, ale dojmy popsané autorem pomáhají pochopit zvláštnosti pochopením charakteristiky západního technologického životního stylu ...


Páté pravidlo aritmetiky, 19.03.2018

Doktor fyzikálních a matematických věd Viktor Stěpanovič Docenko


Cesta na vrchol 3 - Únorové plénum 2, 02.05.2019


Konečně..., 13.03.2018

se mi podařilo se k tomu dostat a stvořit snad funkční blog.

Něco k tomuto webu a ke knize Bůh synergie., 13.03.2018

Takže pár poznámek.

Ke knize Bůh synergie: Knihu mám dokončenou a pracuji na jejím vydání. Prozatím jsem zveřejňování knihy zastavil, protože jeden z uvažovaných nakladatelů si to nepřeje. Ale rozhodl jsem se, že ještě do vydání, protože se to táhne, postupně zveřejním zbytek již uveřejněné části knihy, tedy 'Cesta na vrchol'.

K tomuto webu: Budu tady sem tam vydávat nějaké články, vesměs půjde o překlady zajímavějších textů, na které jsem natrefil (a chtělo se mi to přeložit). Pokud by někdo něčím zajímavým přispěl, rád uvítám. Také bych uvítal, kdyby se objevil někdo, kdo si třeba vzal na starost tento web.

Případné náměty prosím napište na adresu redakce@pospolne.cz


Cesta na vrchol 4 - Únorové plénum 3, 02.05.2019


Cesta na vrchol 5 - Únorové plénum 4, 02.05.2019


Muchinovo referendum, 10.04.2018

Jurij Ignatjevič Muchin je výraznou postavou Ruské federace. Je člověkem s velkými zkušenostmi, širokým obzorem a vytříbenou logikou. Tento dříve zástupce ředitele velkého závodu se poslední léta zabývá publicistikou. Jeho ústřední aktivitou je snaha prosadit zákon, kterým by bylo možné navodit stav odpovědnosti nejvyšších představitelů RF. Na webu http://zaotvet.info/project je jeho snaha vyjádřena jako návrh uskutečnění referenda na změnu Ústavy RF a přijetí příslušného zákona uvedena takto:


Před čím ve skutečnosti SSSR zachránil Evropu, 04.05.2019

Alexandr Plechanov, http://www.km.ru/science-tech/2018/05/03/istoriya-khkh-veka/824227-ot-chego-na-samom-dele-sssr-spas-evropu


Hrdinský boj sovětského lidu proti nacismu zachránil Evropu před mnohem hrozivějšími důsledky, než lidé obvykle uvažují.

Začátkem května, během oslav výročí Velkého vítězství, se různí historici a „výzkumníci“ tradičně pokoušejí pochopit výsledky druhé světové války.


říjen 2018, 21.10.2018

Po dlouhé době nějaké novinky: 1) Ačkoliv již dlouho nechci, stále se musím zabývat knihou Bůh synergie. Nedávno jsem na doporučení potenciálního vydavatele provedl revizi textu - zkrátil jsem jej o asi 60 normostran, vesměs duplicitního textu. Potom jsem na základě poznámek znovu ověřoval některé záležitosti - a opět to o skoro 10 normostran natáhl (doplněny prameny a několik epizod významných z hlediska logiky děje). 2) Protože jsem text Boha synergie odevzdal k dalšímu posouzení a teď čekám na rozhodnutí, zatím jsem začal překládat velmi zajímavé dílo Sergeje G. Kara-Murzy: Sovětská civilizace. Toto dvousvazkové dílo je zajímavé nejen z dějepisného hlediska (lze jej považovat za asi nejlepší popis toho, co známe pod pojmem socializmus), ale i pro naši současnost a budoucnost. Tento překlad budu zveřejňovat poměrně surový, ale zato tak, jak mi bude odpadávat od pera... pardon, klávesnice.

Sergej G. Kara-Murza: Sovětská civilizace, 04.11.2018

Toto dvousvazkové dílo představuje asi nejlepší popis toho, co známe pod pojmem reálný socializmus. Je vysoce hodnocené a opakovaně vydávané. Dá se považovat za encyklopedii sovětského zřízení, aneb jinak jej lze považovat za asi nejlepší popis soudobé realizace tradiční společnosti. Kniha je převzata ze serveru autora http://kara-murza.ru.

Kniha Bůh synergie v tisku, 24.03.2019

Po velmi dlouhé době jsem konečně předal knihu do tisku. Předpokládám vydání v druhé polovině dubna. Oproti zde publikované verzi se obsah ještě dost odchýlil, některé věci jsem upřesnil, další doplnil. Kniha má rozsah 448 stran (880 normostran), v příloze jsou dokumenty z 'Paketu č. 1', na jejichž otištění jsem získal souhlas ruského státního archívu. Obsah zde budu opravovat, až na to budu mít čas.

Burděnko N. N.: Zpráva Burděnkovy komise, 30.04.2019

Jeden z čtenářů poslal překlad zprávy Burděnkovy komise o vyšetřování v Kozích Horách. Po doplnění a částečné úpravě podle ru.wikisource.org/wiki/Сообщение_Специальной_Комиссии_(Бурденко) zveřejňuji.

Hladomor ve Spojených státech amerických, 01.05.2019


Klúž Karel: Podvod zvaný Katyň - o historickej falzifikácii modernej buržoáznej historiografie..., 01.05.2019

Posledním zaslaným dokumentem je zajímavý článek, který zřejmě v roce 2008 vyšel v Haló novinách. Já osobně jsem se v té době již intenzívně zabýval záležitostmi okolo Stalina a již v té době jsem si vytvořil na základě několika základních informací názor, že pravděpodobným viníkem jsou Němci. Ale v žádném případě jsem neznal žádné hlubší informace a už vůbec ne tento článek. A to přesto, že v této době jsem velmi intenzívně využíval vyhledávání na Internetu. Naopak - v té době jsem měl velké potíže sehnat jakékoliv rozumné informace. Tolik k roli vyhledávačů na naše vědomí.

Cesta na vrchol 6 - Velká čistka, 03.05.2019


Cesta na vrchol 7 - Berija, 02.05.2019


Širší souvislosti nové války 1, 03.05.2019


Širší souvislosti nové války 2 - masakr v Kozích Horách 1, 03.05.2019


Kniha Bůh synergie vydána, 07.05.2019

Pro všechny zájemce oznamuji, že se mi podařilo dokončit (alespoň zatím) svoje největší životní dílo. Včera jsem dostal z tiskárny první výtisky, další budou po neděli 12.5. V průběhu tohoto týdne také začneme rozesílat.

Knihu je možné objednat na adrese redakce@pospolne.cz. Zatím budeme rozesílat zásilkovnou. Cena knihy bude 420 400 Kč včetně poštovného. Později budeme rozesílat i dopředu zaplacené knihy - za 400 380 Kč - ale o tom bude samostatná zpráva.

Doplnění: pište do objednávek, jak chcete knihu doručit - na poštu, nebo do nějakého výdejního střediska zásilkovny (viz zasilkovna.cz). Dodavatelem knihy je firma MON Trade s.r.o.

Kromě toho se omlouvám, že nejdou dobře stránky, ale zatím je to s časem moc napnuté.

Druhé doplnění: Bohužel musím trochu změnit podmínky. Cena při doručení zásilkovnou zůstává 400Kč, cena při doručování poštou na adresu bude 420Kč. Stejně tak i zasílání na Slovensko bude za 420Kč (zhruba 16,40EUR - přepočet podle kurzu devizy-nákup).


Kniha Bůh synergie je vyprodaná, 26.07.2019

Kniha Bůh synergie je prakticky vyprodaná, zbylo posledních pár výtisků, které budu rozesílat příští týden. Případné další zájemce odkazuji na Slovanskou kulturu, s.r.o. a Zakázané vzdělání s.r.o.. Kromě toho knihu lze zakoupit v řadě knihkupectví, například http://dobrovsky.cz, nebo http://luxor.cz. Počítám, že ke konci roku bude 2. vydání. Zároveň bych chtěl poprosit ty, kteří ji již přečetli, aby na knihu napsali svůj názor. Zajímají mě kritické ohlasy a také zprávy o chybách.

Doplnění: Knih je po inventuře ještě asi 20 - budu rozesílat, dokud budou, máte-li zájem, pište.


Bůh synergie, 2. vydání, 07.11.2019

K dnešnímu dni (to je náhodička - ale opravdu právě 7.11. jsme z tiskárny převzali první knihy) vychází 2. vydání knihy Bůh synergie. Oproti 1. vydání v ní je pár opravených chyb, pár upřesnění a pár doplnění. Případní zájemci mohou objednávat emailem na adrese redakce@pospolne.cz. Cena včetně zaslání do ČR do sítě zásilkovny je 450 Kč, při zaslání na adresu je cena 480 Kč. Cena včetně zaslání do sítě zásilkovny na Slovensko je 19 EUR a cena zaslání na adresu na Slovensko je 20 EUR. S ohledem na to, abychom se vyhnuli EET, zasíláme na dobírku (dobírečné vybírá Zásilkovna), nebo v krajním případě po zaplacení převodem na účet - v takovém případě zasíláme přímo poštou.

Sergej G. Kara-Murza: Manipulace vědomím, 05.11.2020

Kniha Manipulace vědomím předána do tiskárny, mám slíbeno, že bude ještě před Vánocemi (letošními...). Můžete posílat předobjednávky, cena bude činit do ČR 440Kč při zaslání do sítě Zásilkovny a 470Kč při doručení na adresu. Na Slovensko bude stát do sítě Zásilkovny 18EUR a 19EUR při doručení na adresu. Vzhledem k pozastavení EET bude možný i osobní odběr v Praze na Kačerově, cena bude 400 Kč (platba v hotovosti, nebo na proforma fakturu - na karty nejsme zařízení). Do předobjednávek prosím nezapomeňte uvést telefon (Zásilkovna již bez něj zásilku nepřevezme) a výdejní místo Zásilkovny, nebo adresu. K prodeji zbývá posledních pár kusů knihy Bůh synergie, 3. vydání bude až na jaře. (Obě knihy budeme do ČR zasílat za 850Kč při zaslání do sítě Zásilkovny a 880Kč při doručení na adresu; na Slovensko budou ceny 33EUR a 34EUR).

Anotace překladu knihy S. G. Kara-Murzy: Manipulace vědomím, 05.11.2020

Anotace knihy: Kniha Manipulace vědomím vysvětluje základní zásady ovládání lidí v liberální společnosti a jaký je rozdíl oproti tradiční společnosti. Je určena prostému čtenáři a je přitom doporučeným studijním materiálem na ruských vysokých školách v oblasti sociologie. Autor vysvětluje uspořádání celého systému manipulace veřejným vědomím – jako technologie nadvlády vlastní elity v liberální společnosti. Pro Rusko a další bývalé socialistické země přechod k tomuto novému typu moci znamená změnu kultury, myšlení, jazyka a zničení samotných základů tradiční společnosti. V knize jsou podrobně popsány hlavní části manipulace a příčiny zvláštní zranitelnosti vědomí. Přijmout nový druh moci, nebo budovat ochranu před manipulací je otázkou nejen výběru dějinného osudu, ale samotného přežití společnosti. Sergej Georgijevič Kara-Murza je sovětský a ruský vědec, vzděláním chemik. Od roku 1968 se zabýval metodologií vědy a potom systémovou analýzou. Několik let pobýval na Kubě. Teoretik vědy, sociolog, politolog, publicista, autor řady knih a kritik liberálních reforem.

Sergej Georgijevič Kara-Murza: Manipulace vědomím, 14.11.2020

Kniha Manipulace vědomím vysvětluje základní zásady ovládání lidí v liberální společnosti a jaký je rozdíl oproti tradiční společnosti. Je určena prostému čtenáři a je přitom doporučeným studijním materiálem na ruských vysokých školách v oblasti sociologie. Autor vysvětluje uspořádání celého systému manipulace veřejným vědomím – jako technologie nadvlády vlastní elity v liberální společnosti. Pro Rusko a další bývalé socialistické země přechod k tomuto novému typu moci znamená změnu kultury, myšlení, jazyka a zničení samotných základů tradiční společnosti. V knize jsou podrobně popsány hlavní části manipulace a příčiny zvláštní zranitelnosti vědomí. Přijmout nový druh moci, nebo budovat ochranu před manipulací je otázkou nejen výběru dějinného osudu, ale samotného přežití společnosti.

Kniha Manipulace vědomím je dostupná, 03.12.2020

Oznamuji tímto dostupnost knihy Manipulace vědomím. V pondělí můžeme začít rozesílat. Cena, jak je uvedeno výše: Do ČR 440Kč při zaslání do sítě Zásilkovny a 470Kč při doručení na adresu. Na Slovensko bude stát do sítě Zásilkovny 18EUR a 19EUR při doručení na adresu. Vzhledem k pozastavení EET bude možný i osobní odběr v Praze na Kačerově, cena bude 400 Kč (platba v hotovosti, nebo na proforma fakturu - na karty nejsme zařízení). Do předobjednávek prosím nezapomeňte uvést telefon (Zásilkovna již bez něj zásilku nepřevezme) a výdejní místo Zásilkovny, nebo adresu. K prodeji zbývá posledních pár kusů knihy Bůh synergie, 3. vydání bude až na jaře. (Obě knihy budeme do ČR zasílat za 850Kč při zaslání do sítě Zásilkovny a 880Kč při doručení na adresu; na Slovensko budou ceny 33EUR a 34EUR).

Pjakin: Ze světa křivých zrcadel, 09.12.2020

Pro případné zájemce oznamuji, že mohu zasílat i knihy V. V. Pjakina Ze světa křivých zrcadel a Ze světa křivých zrcadel 2. Cena stejna, jako na zakazanevzdelani.cz

Nové knihy, 09.12.2020


Knihy v prodeji, 03.10.2021


Zrušení stránek, 04.04.2022

S ohledem na vytíženost a určitého nátlaku předpokládám ukončení provozu těchto stránek. Případné zájemce o knihy odkáži na další prodejce, jako jsou zakazanevzdelani.cz, slovanskakultura.cz, torden.sk a další.

zpět


diskuze

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500